Użytkowników online: 42, 18.06'21 godzina 20:17.
Witaj, zaloguj się do naszego serwisu lub zarejestruj się!

Regulamin korzystania z serwisu Fun4.pl

I Wtęp

Niniejszy regulamin obowiązuje w całym serwisie Fun4.pl, dotyczy wszystkich użytkowników zarejestrowanych w portalu. Określa prawa i obowiązki uzytkowników. Ostatnia zmiana regulaminu miała miejsce 24 lutego 2007 roku.

II Definicje

Serwis/Portal – strona o adresie www.Fun4.pl, na której mozna umieszczać swoje fotografie oraz je komentować i oceniać.

Użytkownik – osoba posiadająca zaktywowane konto w serwisie.

Konto – konto posiada każdy użytkownik serwisu, jest to zbiór zapamiętanych ustawień i zasobów dla każdego użytkownika. Zostaje one wyświetlone w formie Profilu. Każdy użytkownik przypisany jest do swojego konta i posiada unikalny klucz liczbowy, zwany ID.

Głos/Komentarz - osobista ocena/wypowiedź wystawiona przez użytkownika.

II Rejestracja

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Fun4.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.

Login nie może zawierać żadnych danych kontaktowych, loginów skype, numerów telefony lub GG itp.

III Fotografie

Wstawiając zdjęcie do serwisu Fun4.pl, Użytkownik oświadcza, iż: posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie. zdjęcie przedstawia osobę Użytkownika i nie narusza w jakikolwiek sposób praw i wolności obywatelskich, a także godności osób trzecich.

Moderator ma prawo odrzucić lub usunąć zdjęcie Użytkownika, bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

Fotografie nie może być związana z kampanią reklamową